Lærer og menneske. Å være ekte i møte med religiøs tro

2006

Book

(Teacher and person. Being authentic in the encounter with religious faith.)

Author:

Sturla Sagberg

Publisher:
Unipub